BSD Route

BSD Default Route Config

 

Познатата на всички команда:

route add default 192.168.10.1

При рестарт ще се загуби за това трябва да се направи следното:

vi /etc/rc.conf

defaultrouter="192.168.10.1"

запазваме и излизаме

/etc/rc.d/netif restart

или

/etc/rc.d/routing stop

/etc/rc.d/routing start